Ziņojumi

Ziņojumi

  • Informācija par projekta “Disleksijas novērtēšanas protokols” (DAP) organizētā skrīninga rezultātiem un secinājumiem pieejama: šeit
  • Zinātniskais pamatojums: skatīt šeit