• Biedrības “Latvijas Specialo pedagogu asociacija (LSpecPA)” statūti: skatīt šeit

  • Sadarbības līgums ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju: skatīt šeit

  • Latvijas speciālo pedagogu darbības un ētikas kodekss: skatīt šeit

  • Speciālā pedagoga amata apraksts: skatīt šeit