PREDYS

PREDYS: Atbalsts disleksijas riskam pakļautiem bērniem pārejas periodā no pirmsskolas uz sākumskolu No. 2019-1-ES01-KA201-065691