Metodiskie materiāli

ESF projekta “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” sagatavotie metodiskie materiāli

 

Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms + darba lapas

Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi

 • Darba lapas pirmskolai un sākumskolai [PDF]
 • Darba lapas pusaudžiem [PDF]
 • Darba lapas – emociju atpazīšana [PDF]
 • Darba lapas – turpmākās uzvedības stratēģijas izstrādāšana [PDF]

Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi

 • Darba lapas [PDF]

Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

 • Uzdevumi [PDF]
 • Darba lapas [PDF]
 • Griežamkartītes [PDF]
 • Materiāls “Ģirta burtu grāmata” [PDF]
 • Materiāls “Ģirta burtu grāmata” – pielikums [PDF]
 • “Ģirta burtu grāmata” – metodiskais materiāls pedagogiem [PDF]

Metodiskais materiāls pedagogiem izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšanai

 • Pielikumi [PDF]

Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar bērniem, kuriem ir kohleārais implants

 • 1. pielikums – Dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbību tematiskās izstrādnes bērniem pēc kohleārās implantācijas [PDF]
 • 2. pielikums – Ilustrētās pasakas analītiskās lasīšanas iemaņu apguvei [PDF]
 • 2. pielikums – Pasaku ilustrācijas [PDF]
 • 3. pielikums – Vingrinājumi un uzdevumi dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbībām skolas vecuma bērniem pēc kohleārās implantācijas [PDF]
 • 4. pielikums – Darbs ar aizklātu attēlu [PDF]
 • 4. pielikums – Darbs ar attēlu – valodas un domas [PDF]
 • 4. pielikums – Darbs ar attēlu sērijām [PDF]
 • 4. pielikums – Darbs ar sižeta attēlu A3 [PDF]
 • 4. pielikums – Darbs ar sižeta attēlu A3 (figūras) [PDF]
 • 4. pielikums – Darbs ar sižeta attēlu A4 [PDF]
 • 5. pielikums – Lietvārds [PDF]
 • 6. pielikums – Darbības vārds [PDF]

Interaktīvais mācību materiāls izglītojamo aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

 • Rokasgrāmata skolotājiem [PDF]
 • Materiāls lejupielādei lietošanai datorā [ZIP]
 • Administratora instrukcija darbam ar materiālu [PDF]
 • Lietotāja instrukcija darbam ar materiālu [PDF]

Interaktīvais mācību materiāls valodas un matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām

 • Rokasgrāmata skolotājiem [PDF]
 • Darba lapas [PDF]
 • Materiāls lejupielādei lietošanai datorā [ZIP]
 • Administratora instrukcija darbam ar materiālu [PDF]
 • Lietotāja instrukcija darbam ar materiālu [PDF]

Interaktīvi mācību materiāli matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām

 • Metodiskais materiāls [PDF]
 • 1. Skaitļi un darbības ar tiem
  • Aktivitāšu apraksts [PDF]
  • Didaktiskie materiāli [ZIP]
 • 2. Daļas
  • Aktivitāšu apraksts [PDF]
  • Didaktiskie materiāli [ZIP]
 • 3. Ģeometrija
  • Aktivitāšu apraksts [PDF]
  • Didaktiskie materiāli [ZIP]
 • 4. Mērvienības un nosaukti skaitļi
  • Aktivitāšu apraksts [PDF]
  • Didaktiskie materiāli [ZIP]
 • 5. Matemātisko prasmju vērtēšana speciālās izglītības programmas īstenošanā [PDF]

Informatīvais materiāls ģimenēm par jauktiem attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem

 • Darba lapas (situācijas) [PDF]
 • Darba lapas (padomi) [PDF]

Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē. Metodiskais materiāls vecākiem

 • Kartes vecākiem [PDF]

Bērns ar kohleāro implantu ģimenē. Metodiskais materiāls vecākiem

 • Kartes vecākiem [PDF]

Informatīvais materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar autisma spektru

Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem