Straujā digitālās nozares attīstība ikvienam no mums ļauj veikt dažādus ikdienas pienākumus daudz efektīvāk un produktīvāk. Dažādi digitālie risinājumi tagad ir pieejami arī izglītības sfērā, sniedzot būtisku atbalstu gan skolēniem, gan skolotājiem. Speciālā izglītība arī ir liels ieguvējs.

 

Latvijas Speciālo pedagogu asociācija ir partneris projektā “E-DYS-LEARN: Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju profesionālās kompetences pilnveide ar mācīšanās traucējumiem saistītā jomā”.  Projekta mērķis ir sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības skolotājiem par to, kas ir mācīšanās traucējumi, un kādā veida mācību vide jānodrošina skolēniem, kuriem ir diagnosticēti mācīšanās traucējumi. Projekts paredz sniegt iespēju pirmsskolas skolotājiem darboties ar dažādiem digitālajiem rīkiem, kas viņiem būtu nepieciešami mācību vides pilnveidei. Projektā ir iesaistītas 5 dalībvalstis – Bulgārija (projekta koordinators) un partneri: Latvija, Polija, Lietuva un Turcija.

 

Projekta ietvaros ir paveiktas daudzas lietas – izveidota skolotāja rokasgrāmata, kurā var gūt zināšanas ne tikai par mācīšanās traucējumiem, bet arī izpētīt dažādus digitālos rīkus un praktiskos piemērus -kā tos var izmantot speciālajā izglītībā. Ir izveidotas digitālo rīku lietošanas video instrukcijas, kur katram interesentam ir iespēja skatīties, klausīties un praktiski izmēģināt dažādus digitālos rīkus. Tagad top digitāla mācību vide, kur skolotājiem būs iespēja pašmācības ceļā apgūt zināšanas, izpildīt pārbaudes testus un praktiski darboties.

 

Lai iepazītu projekta ietvaros izstrādātos materiālus un sniegtu iespēju praktiski apgūt digitālos rīkus, no 21.-25.novembrim tika rīkotas apmācības, kas norisinājās Turcijas pilsētiņā Amaisijā. Latvijas Speciālo pedagogu asociāciju apmācībās pārstāvēja pieci speciālās izglītības profesionāļi no dažādiem Latvijas reģioniem – Andris Skromulis, Līga Kuršinska, Dainis Uškāns, Inga Svipsta un Aija Pluša.

 

Mācību ietvaros pirmajā dienā dalībnieki guva teorētiskas zināšanas par to, kas ir mācīšanās traucējumi; tika runāts par disleksju, kas ir viens no izplatītākajiem mācīšanās traucējumiem. Tāpat tika sniegta informācija par traucējumu agrīno identifikāciju un rastas atbildes uz jautājumu – kā mācīt skolēnus ar mācīšanās traucējumiem. Lekcijas apmācību dalībniekiem lasīja projekta partnervalstu pārstāvji.

 

Nākamajās apmācību dienās liels uzsvars tika likts uz praktisko darbību, respektīvi, tika izmēģināti dažādi digitālie rīki. Tādējādi dalībnieki izmēģināja infografikas rīkus “Canva” un “Easily”, animācijas rīku “Powtoon”, paplašinātās realitātes rīkus “Blippar” un “Artsteps”, kā arī dažādus mācību vides organizēšanas un atgriezeniskās saites rīkus. Mācību praktisko daļu vadīja Amaisijas Universitātes pasniedzēji, kas ikdienā darbojas pie digitālo rīku izstrādes kā vispārizglītojošajā, tā speciālajā izglītībā.

 

Kā atzina Latvijas pārstāvji, mācības pavēra plašākas iespējas pilnveidot viņu ikdienas darbu šeit – Latvijā. Tās sniedza ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī iespēju darboties praktiski. Atgriežoties atpakaļ Latvijā, iegūtās zināšanas tiks nodotas tālāk, lai pilnveidotu speciālās izglītības sfērā iesaistīto darbinieku profesionālo kompetenci.

 

Par projekta gaitu un izstrādātajiem materiāliem sekojiet līdzi šeit – Latvijas Speciālo pedagogu asociācijas mājas lapā, kā arī projekta oficiālajā mājas lapā https://www.edyslearn.com/en/