LSpecPA izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv  no sešiem  valdes  locekļiem. kurus biedru kopsapulce ievēl uz trīs gadiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru kopsapulces kompetencē. Valdes locekļi  ir tiesīgi  pārstāvēt LSpecPA katrs atsevišķi.

 

LSpecPA valdes kompetences:

  • nodrošināt   LSpecPA  biedru  kopsapulces lēmumu  izpildi,
  • veidot darba grupas,  komitejas un komisijas  atsevišķu  jautājumu risināšanai. vajadzības gadījumā uzaicinot kvalificētus  speciālistus un ievēlēt darba grupu, komiteju vai komisiju vadītājus,
  • pārraudzīt   LSpecPA  uzņēmējdarbību,
  • apstiprināt LSpecPA budžeta  projektu,
  • LSpecPA priekšsēdētājs vada valdes darbu, savas kompetences ietvaros  risina administratīvos, saimnieciskos un finansiālos jautājumus.

 

Rīgas reģionālās valdes  vadītājaIluta Vilnīte

(Mg. paed., Rīgas 5.speciālā internātpamatskola  – attīstības centrs,  direktore)

Tel. +371 26322945, e-pasts: iluta.vilnite@gmail.com

 

Zemgales reģionālās valdes  vadītāja –  Dace Lonerte

(spec. ped., Montessori ped. Jelgavas iekļaujošas izglītības atbalsta centrs)

Tel. +371 29884048, adrese: Meiju ceļš 9, 105 kab.

 

Vidzemes reģionālās valdes vadītāja – Inga Auga

(Palsmanes internātpamatskola, direktore)

Tel. +371 29420419 , e-pasts: ingaauga@inbox.lv

 

Kurzemes reģionālās valdes vadītāja – Līga Kuršinska

( Pelču speciālā internātpamatskola –attīstības centrs)

Tel. +371 26226595, e-pasts: ligakur@inbox.lv

 

Latgales reģionālās valdes  vadītāja – Aija Tereško

( Mg.spec.paed., Ezersalas internātpamatskolas direktora vietniece).

Tel. +37126484280, e-pasts: aija.tereško @rta.lv